Federatie Enschedese Muziekverenigingen

F.E.M. staat voor Federatie Enschedese Muziekverenigingen en is een overkoepelend orgaan dat de momenteel 12 muziekverenigingen binnen de gemeente Enschede vertegenwoordigt.

De F.E.M. fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente betreffende beleidszaken en subsidieverdeling volgens de algemene subsidieverordening amateurkunst. Op het gebied van muziekonderwijs behartigt de F.E.M. de belangen van de verenigingen bij Kaliber Kunstenschool en bewaakt daarmee de betaalbaarheid en kwaliteit van de opleiding van hun leerlingen.

Om de cultuur van de harmonie- fanfare en brassbandmuziek en de amateurkunst in het algemeen te promoten, worden er regelmatig grootschalige en voor een groot publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

lees verder