FAQ

Wat doet FEM?


F.E.M. staat voor Federatie Enschedese Muziekverenigingen en is een overkoepelend orgaan dat de momenteel 12 muziekverenigingen binnen de gemeente Enschede vertegenwoordigt. De F.E.M. fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente betreffende beleidszaken en subsidieverdeling volgens de algemene subsidieverordening amateurkunst. Op het gebied van cellomuziekonderwijs behartigt de F.E.M. de belangen van de verenigingen bij Kaliber Kunstenschool en bewaakt daarmee de betaalbaarheid en kwaliteit van de opleiding van hun leerlingen.
Share our website

Quicklinks