FAQ

Wat is de FEM collecte?


In januari vraagt de secretaris een collecte vergunning aan voor de jaarlijkse FEM collecteweek die in oktober wordt gehouden. Iedere aangesloten vereniging kan aan deze collecte deelnemen. De vereniging krijgt een wijk in Enschede aangewezen waar gecollecteerd kan worden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging.
Share our website

Quicklinks