FAQ

Welke verenigingen kunnen toetreden tot de FEM?


Leden van de FEM kunnen zijn muziekverenigingen, welke de muziek beoefenen als amateurs en door stemming op een ledenvergadering met 2/3 van de stemming toegelaten zijn.
Artikel 4 uit de statuten.
Share our website

Quicklinks