FAQ

Wie kan er kandideren als bestuurslid?


Elk lid van de aangesloten verenigingen kan kandideren als bestuurslid. Men gaat het bestuursschap aan voor een periode van drie jaar. Binnen het bestuur worden de functies verdeeld. Na de periode van drie jaar kan men zich herkiesbaar stellen of aftreden. Alleen de voorzitter, welke apart gekozen wordt, is niet vereniginggebonden. Ook hierbij geldt een periode van drie jaar.
Share our website

Quicklinks