Over ons

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Over ons

F.E.M. staat voor Federatie Enschedese Muziekverenigingen en is een overkoepelend orgaan dat de momenteel 12 muziekverenigingen binnen de gemeente Enschede vertegenwoordigt. De F.E.M. fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente betreffende beleidszaken en subsidieverdeling volgens de algemene subsidieverordening amateurkunst. Op het gebied van muziekonderwijs behartigt de F.E.M. de belangen van de verenigingen bij Kaliber Kunstenschool en bewaakt daarmee de betaalbaarheid en kwaliteit van de opleiding van hun leerlingen.

Om de cultuur van de harmonie- fanfare en brassbandmuziek en de amateurkunst in het algemeen te promoten, worden er regelmatig grootschalige en voor een groot publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

Het bestuur van de F.E.M. , dat bestaat uit vrijwilligers, wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en de bestuursleden worden telkens voor een periode van 3 jaar gekozen. In de reguliere bestuursvergaderingen worden tal van zaken besproken en voorbereid, waarover dan in de jaarlijkse voor- en najaarsledenvergaderingen besluiten worden genomen. Deze besluiten worden dus in gezamenlijkheid genomen door de 12 aangesloten verenigingen, waarbij elke vereniging 1 stem heeft en dit gebeurt veelal in volledige unanimiteit. De voorjaarsledenvergadering is tevens de jaarvergadering waarin ook het jaar- en financieel verslag aan de orde komen en bestuursleden worden gekozen dan wel herkozen.

De F.E.M. werd in 1926 opgericht.

Share our website